Hoş Geldiniz | 03 Mart 2021 Çarşamba

DİNİ DEĞERLERİMİZİN GENÇLERİMİZE ULAŞTIRILMASI

ZEYNEP ÖZAY (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni) 20 Ocak 2021 Çarşamba 08:00:00 ÖÖ
70 kez okundu.

Bir toplumun değeri o milletin sahip olduğu sosyal, ekonomik, kültürel vb. alanlardaki gibi maddi ve manevi unsurların bütününe denir. Değerlerin ortaya çıkmasında ve oluşmasında insanların fıtratı ve yaşamış oldukları sosyal çevreleri büyük bir rol oynar. Değerler asla kişisel değildir, aksine kişilerin oluşturmuş olduğu topluluğun ortak paydasıdır.
Bir toplumun kültürel, tarihî ve bilimsel ürünleri maddi değerlerimizi; gelenek, görenek, örf ve adetlerimiz ise manevi değerlerimizi oluşturmaktadır. Birey de değer oluşumu öncelikle toplumun en küçük yapısı olan ailede başlar. Daha sonra kişinin yaşadığı sosyal çevre, almış olduğu eğitim bu değeri büyütür. En son kişi benimsediği din ile de değeri kendi karakterine ve hayatına yerleştirmiş olur. Din, toplumsal değerlerin oluşmasında ve varlığını sürdürmesinde en önemli kaynaktır. Çünkü din; ahlak, hukuk, gelenek, görenek, lisan, sanat, ekonomi vb. değerler üzerinde çok etkili bir kurumdur. Din hem bu dünyaya hem de ahirete yönelik kural ve yaptırımlar koymaktadır.
Gençlerimiz karakterleri oluşmaya başladığında içinde bulunduğu toplumun ahlak anlayışı ve değerler sistemine uygun bir davranış tarzını benimsemeye çalışır. Gençlerin kişilik gelişiminde ailenin ve
çevrenin etkisi büyük bir rol oynamaktadır. Gençlik döneminde eğitim kurumları, iletişim araçları, arkadaşlık ilişkileri değerlerin kazanılması açısından belirleyici bir role sahiptir. Peygamberimiz her daim özellikle gençlerin inançlı, dindar, ahlaklı ve iffetli olarak yetişmesi için büyük bir özen göstermiş ve bu konu da elinden geleni yapmıştır. Özellikle İslam dinini tebliğ ederken en büyük desteği gençlerden alması onun gençler ile güzel bir ilişki içerisinde olduğunun en büyük göstergesidir.
Maalesef gençlerimiz günümüzde bazı önemli değerlerimizi bilmemekte, git gide dini değerlerden uzaklaşmaktadır. Dünyevileşme, Bilim ile dinin zıt olduğu algısı, baskı ve korkuya dayalı din eğitimi, temel dini bilgilerin yüzeysel olarak öğretilmesi, çocukluk çağı ve travmaları gibi buna benzer sebepler maalesef ki gençlerimizi var olan bütün dini değerlerimizden soğutmakta ve uzaklaştırmaktadır.
İnanmak nasıl fıtrî ise, gençlerimizi doğrudan uzaklaştıran ve onları uçuruma sürükleyen hevâ, nefis ve kötü ortam da bir hakikattir. Allah’ın ilk insan ile birlikte pek çok peygamber gönderip Hz. Muhammed ile bunu tamamlaması ve Kur’an’ı kıyamete kadar baki kılması, imanın zayi edilmemesi için ilahi bir korumadır. Bizlere düşen gençliğin zayıf noktalarını tespit ederek şüphelerini gidermek adına gayret göstermektir. Gençlerimiz geçmişteki nesillerden bize emanet edilen ve bizler için en değerli olan geleceğimizi onlara bırakacağımız nesillerimizdir. Bizler hiçbir şekilde hiçbir konuda ayrım yapmaksızın onları küçüklükten itibaren daha aile ortamında bu değerleri aşılamakla görevliyiz. Bizlerin en temel görevi vatanına, milletine, dinini, bayrağını, marşını, örf ve âdetini bilen hayırlı evlatlar yetiştirmektir. Anne ve baba olarak bizler unutmamalıyız ki arkamızda bırakacağımız hayırlı evlat biz öldükten sonrada iyiliklerin yazılmış olduğu amel defterini kapatmayan sadaka-i cariye hükmündedir…
ZEYNEP ÖZAY (DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENİ)

ÖĞRETMEN MAKALELERİ
İŞLEMLER ID
Gülerçin Koleji Logo
Gülerçin Koleji Logo
Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Özel Çerkezköy Gülerçin Eğitim Kurumları

Türkiyenin En Başarılı Eğitim Veren Kurumu - Özel Çerkezköy Gülerçin Koleji


Adres: İstasyon Mah. Cengiz Topel Cad. Tepe Emlak Konutları Karşısı Özel Okul Mevkii No:1 Çerkezköy / TEKİRDAĞ