Hoş Geldiniz | 23 Ekim 2021 Cumartesi

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAĞI: ALGLER

ŞAFAK KÜÇÜK (Fen ve Teknoloji Öğretmeni) 24 Eylül 2021 Cuma 11:11:46 ÖÖ
42 kez okundu.

Algler, çok hızlı büyüyebilen tuzlu ve tatlı su bitkileridir. 60 metre gibi çok büyük boyutlara ulaşabilirler. Algler, diğer bir deyişle deniz yosunlar, kıyı bölgelerdeki kayalara veya taşlı zemine yapışarak yaşarlar. Algler tüketici organizmalara besin olarak katkı sağladıkları gibi diğer sucul canlılara da büyüme ve barınma ortamı oluşturmaktadırlar. Alglerin yapısına baktığımızda sakkarit, yağ, protein ve ligninden oluştuğunu görmekteyiz. Bu içerdikleri bileşikler sayesinde termokimyasal ve biyokimyasal dönüşümleri sonucunda biyogaz, biyoyağ, biyoetanol, biyodizel, biyohidrojene dönüşürler.
Dünya nüfusunun hızlı artışı, sanayileşme, endüstriyelleşmenin artışı enerji tüketiminin artışı enerji tüketiminin hızlı bir şekilde artmasına sebep olmaktadır. Artan nüfus ve sanayileşme, enerji tüketimini her yıl ortalama %4-5oranında arttırmaktadır. Enerji kaynağı olarak kullanılan kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıt kaynakları bu oranda da azalmaktadır. Aynı zamanda enerjiye ihtiyacın artması sonucu bu fosil yakıtların kullanımının artması sonucu doğal çevreye vermiş olduğu zarar da artmaktadır. Bu bağlamda çevre dostu ve doğal yollarla elde edilebilir enerji kaynaklarının kullanımı önem arz etmektedir.
Algler, atık sularda azot ve fosfor başta olmak üzere ağır metaller, pestisitler, organik ve inorganik kirleticiler, radyoaktif maddeler gibi sucul ekosistemler için tehlikeli olan kirleticileri hücrelerinde biriktirerek çözünmüş fazdan giderme yeteneğine sahiptirler. Bu sebeple atık su arıtımında yaygın olarak kullanılan organizmalar olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Karmaşık ve pahalı kimyasal işlemler ve sistemlerin kullanıldığı geleneksel atık su arıtma sistemleriyle aynı verimde arıtma gerçekleştirmesi, daha az sermaye ve bakım masrafı gerektirmesi ve alg kültürü yapılarak gelir elde edilebilmesi atık su arıtımı için algleri önemli bir alternatif enerji kaynağı haline getirmiştir.
 

ÖĞRETMEN MAKALELERİ
İŞLEMLER ID
Gülerçin Koleji Logo
Gülerçin Koleji Logo
Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Özel Çerkezköy Gülerçin Eğitim Kurumları

Türkiyenin En Başarılı Eğitim Veren Kurumu - Özel Çerkezköy Gülerçin Koleji


Adres: İstasyon Mah. Cengiz Topel Cad. Tepe Emlak Konutları Karşısı Özel Okul Mevkii No:1 Çerkezköy / TEKİRDAĞ