Turkish (Turkiye)
 
Uluslararası Projelerimiz
(Yenilendi)
Akademik Çalışmalar
Faaliyet Takvimi
Bizim Sınıf ile Dersler
Daha Kolay
İlklerimiz
Kayıt Rehberi
Gülerçin Web TV
OKULLARIMIZ
Kategoriler

ŞİİRLERİMİZ
SIR

İnsanın içindeki
Işığın sızıntısıdır çalışmak.
Geleceğin ellerindeki
Sırdır çalışmak.

Mumla aranan iğne gibidir
Bilim çağını bulmak.
Geleceğin hafızasındaki
Sırrıdır çalışmak.

Bizlere düşen şu dünyada
Vatanımızı ileriye taşımak.
Tüm gönüllerin amacındaki
Sırdır çalışmak.
 
 
Deniz Hatice ILGIN
8-A Sınıfı Öğrencisi

Bitkiler yeryüzünde yaşamın anahtarıdır. Bitkiler olmasaydı pek çok Canlı organizma yaşamını sürdüremezdi; çünkü üstün yapılı yaratıklar  yaşam biçimleriyle  besinlerini doğrudan yada dolaylı olarak Bitkilerden sağlarlar. Oysa pek çok Bitki  gerekli besinlerini güneş ışığından yararlanarak kendisi üretmektedir. Bitkiler 2 temel öbekte ( alt şube ) toplanır;

Kapalı Tohumlular (Çiçekli Bitkiler- Angiospermae )

Açık Tohumlular (Çiçeksiz Bitkiler- Gymnospermae )

Kapalı tohumlular gerçek çiçek üretirler ve sayıları 250 milyona yakın türden oluşan bir bitkiler alemidirler. Meşe   kayın   gürgen   karağaç gibi yapraklı ağaçlar bu gruba dahildir.

Açık tohumlular ise çiçeksiz bitkiler olarak anılırlar ve bu Bitkilerde geniş bir Canlılar topluluğudur. Çam   Göknar   Sedir   Ladin gibi kozalaklı ağaçlar   Sikaslar   Ginko gibi türler bu gruba dahildir.


Bitkiler (Plantae)   Fotosentez yapan   ökaryotik   çiçekler  ağaçlar  eğreltiotları  otlar yosunlar ve benzeri organizmaları içinde bulunduran çok büyük bir canlılar alemidir.

Bitkiler   topluluk halinde yaşarlar. Bitkilerin bir bölgede oluşturdukları örtüye bitki örtüsü denir. Flora   bir bölgede yetişen bütün bitki türlerinin hepsine denir. Herhangi bir bölgenin yaşam koşullarında gelişen   benzer ekolojik yapı içeren bitki topluluğuna vejetasyon denir.

Bunlar 4 sınıftır : Ormanlar ( her zaman yeşil tropikal yağmur   subtropikal  orta kuşak   iğne yapraklı  sert yapraklı   kışın yaprak dökenler   muson ormanları   tropikal kuru  mangrov   galeri  bataklık )  Çalılar ( maki   garig   psödomaki )   otlar (savan   step çöl )   tundra. Bitkilerin yetişmesini etkileyen bir çok faktör vardır. Bunlar ; ekvatora uzaklık   denizden yükseklik ( rakım )   arazi eğimi   ışık   Sıcaklık   nem   yıllık yağış miktarı   Toprak içeriği   canlı faktörler ( insan   hayvan   diğer bitkiler  mikroorganizmalar )'dir.

Bitkiler   Fotosentezle ekolojik dengeyi sağlamada temel rol oynadıklarından   canlılar dünyasında çok önemli yere sahiptirler.
Bitkiler aleminin 350.000'e yakın türü mevcuttur. 2004 itibariyle 287.655 bitki türü tanımlanmıştır. Bunlardan 258.650'si çiçekli bitkilerden  15 000'i de yosunlardan olarak tanımlanmıştır. Bitkiler genelde Ototrof (özbeslek) organizmalardır ve enerjilerini güneş ışığından alırlar. Birçok bitki kloroplastları sayesinde fotosentez ile organik bileşiklerini üretir. Bitki hücreleri genellikle kareye benzer şekildedir.

Bitkiler   tohumsuz bitkiler (Cryptogamae) ve tohumlu bitkiler (Spermatophyta) olmak üzere iki büyük gruba ayrılır:

Çiçeksiz Bitkiler

Tohumlu bitkiler

Çiçeksiz Bitkiler
Tohumsuz bitkiler  ilkel bir gruptur ve sporla çoğalırlar. Bu bitkilerin çoğu kök  gövde  yaprak ve çiçek gibi organ farklılaşmalarını belirgin olarak göstermezler. Bitkinin tümü aynı yapıda  yapraksı ya da şeritsidir ve bu yapıya "tallus" denir. Talluslu tüm Bitkilere "Thallophyta" denilmektedir. Daha gelişmiş olan ve organ farklılaşmaları gösteren bitkilere ise "Kormophyta"  bu tip yapıyı da "kormus" denir.
Suyosunları (algler)  karayosunları (Bryophyta)  ciğerotları  boynuzotları  yapraklı karayosunları ve vasküler Bitkileri (fosil türler ve eğreltiotları gibi) içeren gruptur.

Tohumlu bitkiler

Tohumlu bitkiler bulundurdukları "tohum"la tohumsuz bitkilerden ayrılırlar. Üreme ve yayılma organı olan tohum  iki şekilde oluşturulabilir ve tohumlu bitkiler buna göre iki büyük bölüme ayrılır:

Açık Tohumlu Bitkiler - Gymnospermae : Tohum taslakları  meyva yaprakları tarafından örtülmeden açıkta tohum meydana getiren bitkiler.
Açık tohumlu bitkileri genellikle ağaçlar ya da ağaççık formundaki odunsu bitkiler oluşturur. herdem yeşil olup  yaprakları çoğunlukla iğnemsi  şekilde bu yüzden de  kurutulur.
 

 
COMENIUS ORTAKLARIMIZ
UNESCO-SEMEP

SINAV BAŞARILARIMIZ
Ziyaretçi İstatistikleri
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün497
mod_vvisit_counterDün1520
mod_vvisit_counterBu hafta497
mod_vvisit_counterBu ay35911
mod_vvisit_counterHepsi6601164